ZMNIEJSZENIE
KOSZTÓW OGRZEWANIA

Ceny w PLN wytworzenia 1 kW energii w zależności
od systemu ogrzewania:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia działające na zasadzie wykorzystywania energii elektrycznej do realizacji obiegu termodynamicznego. Efektem tego jest zmniejszenie kosztów energii trzykrotnie, w porównaniu do grzałki elektrycznej. Energia wytwarzana przez pompę odzyskiwana jest w większości z powietrza atmosferycznego, a tylko ok. 30% jest pobieranej z sieci. Pompy ciepła dostępne na rynku mogą odzyskiwać energię z bardzo zimnego powietrza, nawet o temperaturze -30 o C.

rozwiń +

Warto zwrócić uwagę na to, że średnia temperatura zimy w Polsce, w zależności od obszaru badanego, waha się od 0oC do -6oC, co powoduje, że powietrzne pompy ciepła, na terenie Polski, działają ze średniorocznym współczynnikiem wydajności COP na poziomie ok. 3,5.

Montaż powietrznej pompy ciepła w domu przynosi wiele korzyści, a najważniejszą jest redukcja kosztów energii ogrzewania. Powodem tego jest fakt, że większość energii pochodzi z darmowego źródła ciepła jakim jest powietrze: ok 65-75% a tylko ok. 25-35% potrzebnej energii pochodzi z sieci energetycznej.

Wydatek kilowatogodzin energii przypadający na budynek w ciągu roku jest zawsze taki sam, nie ważne jaki system grzewczy zostanie zastosowany. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie grzewcze dla określonej nieruchomości wystarczy poddać analizie jednostkowy koszt kilowatogodziny dla różnych systemów w celu ustalenia szacunkowych kosztów ogrzewania.

logo

91-357 Łódź · ul. Liściasta 17
biuro@arcticklimat.pl

42 279 40 20
form_btn
haslo
© Arctic Klimat   ·   webdesign
loga