Dezynfekujemy za pomocą ozonowania

Co to jest ozonowanie?

Ozonowanie jest metodą dezynfekcji bez użycia chemii, gdzie czynnikiem biobójczym jest ozon o bardzo silnych właściwościach utleniających. Ozonowanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie niezbędna jest czystość mikrobiologiczna oraz sterylność. Dzięki ozonowaniu usuwamy nieprzyjemne zapachy, bakterie i wirusy. Utleniając ścianki komórkowe mikroorganizmów, ozon wchodzi w reakcję z bakteriami, wirusami i grzybami powodując ich neutralizację. Dezynfekcja ozonem wymaga stężenia 1 g ozonu na 10 m3.

Czy ozon jest skuteczny?

Działanie ozonu jest 50 razy skuteczniejsze i 3000 razy szybsze od działania chloru. Zabieg ozonowania zmniejsza ryzyko zachorowań wirusowych i odgrzybiczych osób przebywających w pomieszczeniu.

Ozon jest uznany przez Ministerstwo Zdrowia za naturalny i ekologiczny środek odkażania mikrobiologicznego wnętrz

Czy po ozonowaniu można przebywać w pomieszczeniu?

Nie zaleca się przebywania w pomieszczeniu po ozonowaniu przez około 120 min odzakończenia dezynfekcji. Ozon ulega biodegradacji do czystego tlenu a więc nie pozostawia po sobie toksycznych produktów rozpadu. Nie powoduje trwałego skażenia środowiska.

Czy ozon jest bezpieczny dla człowieka?

Ozon jest niebezpieczny dla człowieka tylko w dużym stężeniu lub gdy jest wdychany przez długi okres czasu. Z uwagi na fakt ten, podczas ozonowania nikt nie może przebywać w pomieszczeniu, a pracownicy powinni zachować zasady bezpieczeństwa, stosując specjalne maski. Agencja Bezpieczeństwa Pracy i Zdrowia podała maksymalną akceptowaną wartość stężenia ozonu. Wartość ta oznacza dopuszczalne stężenie ozonu na jakie może być wystawiony człowiek w określonym czasie. Dla ozonu ta wartość wynosi 0.06 PPM dla 8 godzin na jeden dzień przez 5 dni w tygodniu. Dla porównania stężenie podczas wykonywania usługi w zależności od potrzeby wynosi od 3-10 PPM.

Czy ozonowanie usuwa zapachy?

Zabieg ozonowania jest  bardzo skuteczny w przypadku usuwania nieprzyjemnych zapachów (zarówno organicznych jak i nieorganicznych) - nie maskuje ich lecz trwale eliminuje. Ozon reaguje z lotnymi cząstkami , które przenoszą zapachy i powoduje ich rozpad. Profesjonalnie wykonane ozonowanie trwale niszczy (utlenia) źródło brzydkich zapachów. Ozonowanie skutecznie eliminuje zapachy dymu tytoniowego, kwasu masłowego, pleśni i wilgoci. 

Ozon nie jest trucizną tylko bardzo dobrym utleniaczem

Ozonowanie a Koronawirus

Wyniki badań przeprowadzonych przez Institute of Virology w Chinach potwierdziły skuteczność ozonowania w niszczeniu nowego koronawirusa 2019-nCoV. Wirusy osłonkowe takie jak koronawirus 2019-nCoV są bardziej wrażliwe na czynniki fizyko-chemiczne niż wirusy bezosłonkowe. To oznacza że koronawirus jest bardzo wrażliwy na ozonowanie.

Czym ozonujemy?

Dysponujemy profesjonalnymi generatorami ozonu, które osiągają odpowiednie stężenie ozonu w pomieszczeniach od 30 m3 do 1500 m3.

Jakie miejsca ozonujemy:

Mieszkania
Przedszkola
Żłobki
Szpitale
Ośrodki zdrowia
Pokoje hotelowe
Miejsca użyteczności publicznej