Pompy ciepła
Mitsubishi

Mitsubishi Electric ECODAN

 

Powietrzne pompy ciepła do pracy w ekstremalnych warunkach klimatycznych.

 

Pompy ciepła powietrze-woda Mitsubishi Ecodan służą do ogrzewania pomieszczeń domu oraz przygotowywania c.w.u. Podstawę stanowią urządzenia zewnętrzne – Power Inverter lub Zubadan, w połączeniu z odpowiednim modułem wewnętrznym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. lub bez zasobnika.

 

Pompy ciepła powietrze-woda Ecodan są w stanie uzyskać z 1 kW energii elektrycznej 4 kW energii cieplnej, przy czym 3 kW pochodzą z energii zawartej w powietrzu. Nowoczesne urządzenia, takie jak Zubadan z technologią wtrysku par mokrych, działają z wysoką efektywnością także w niesprzyjających warunkach klimatycznych. Systemy te pracują skutecznie nawet przy temperaturach zewnętrznych spadających do -28oC, a przy temperaturze -15oC są w stanie wytwarzać 100% swojej nominalnej mocy cieplnej. Dzięki takim parametrom urządzenia Mitsubishi Ecodan są rozwiązaniem grzewczym o praktycznie nieograniczonym zakresie zastosowań w nowych i modernizowanych budynkach.

Pompy ciepła serii Aquarea zostały zaprojektowane i wyprodukowane w całości przez firmę Panasonic.

Mitsubishi Electric ZUBADAN

 

Pompa ciepła utrzymująca wydajność w niskich temperaturach.

 

 

Opatentowana technika Zubadan Inverter stanowi obecnie najbardziej zaawansowane rozwiązanie w dziedzinie pomp ciepła powietrze-woda. Obieg czynnika chłodniczego Zubadan z dochładzaczem HIC i sprężarką z układem wtrysku Flash umożliwia stabilizację natężenia przepływu czynnika chłodniczego nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Dzięki temu system jest w stanie działać z pełną mocą przy –15 °C. Nawet przy – 28 °C pompa ciepła jest zdolna do skutecznego i niezawodnego działania z wydajnością na poziomie 80%.

 

Oznacza to, że dzięki technice Zubadan zdecydowanie zbędne staje się przewymiarowywanie instalacji w celu uzyskania marginesu bezpieczeństwa podczas pracy w trybie grzania. Nie jest też konieczne stosowanie dodatkowych źródeł ciepła. Wysokie temperatury zasilania rzędu 60 °C sprawiają, że pompy ciepła powietrze-woda Ecodan z urządzeniem Zubadan Inverter uzyskują rewelacyjne wskaźniki efektywności także w połączeniu z typowymi grzejnikami. W związku z tym Zubadan jest najlepszym wyborem w przypadku modernizacji. Bez względu na to, jakie warunki stawia budynek, urządzenia Zubadan Inverter będą działały z najwyższą mocą w całym zakresie roboczym.


 

 

Systemy Zubadan wyposażone są ponadto w zoptymalizowaną funkcję odmrażania, która zapewnia najwyższą niezawodność. Funkcja ta regulowana jest zależnie od zapotrzebowania z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej, temperatury powierzchni parownika, czasu pracy i czasu trwania procesu rozmrażania. Odstępy między procesami rozmrażania można zatem wydłużyć do 150 minut, a czas trwania takiego jednego procesu jest o 50% krótszy w porównaniu z typowymi urządzeniami.

 

 

Power Inverter

 

Pompa utrzymująca COP w niskich temperaturach.

 

 

Najwyższa efektywność poprzez precyzyjną regulację mocy. Moc pompy ciepła powietrze-woda musi być dokładnie regulowana, aby działała ona efektywnie. Musi bowiem pracować w zimie z optymalnym zakresem mocy przy wysokim zapotrzebowaniu na grzanie, a w lecie ekonomicznie podgrze- wać wodę użytkową. Jest oczywiste, że zaspokojenie tak różnych potrzeb nie jest możliwe poprzez zwykłe włączanie i wyłączanie całego systemu. Najnowocześniejsze inwertery Mitsubishi Electric Nowoczesne pompy ciepła powietrze-woda są zatem wypo- sażone w tzw. technikę inwerterową, która umożliwia jak najdokładniejsze dopasowanie ich mocy. Regulacja sprężarki odbywa się zatem zasadniczo bezstopniowo.

 

Z jednej strony wpływa to na pobór mocy przez sprężarkę, a z drugiej decyduje o mocy grzewczej całego systemu. Firma Mitsubishi Electric ma ponad 35 lat doświadczenia w badaniach, rozwoju i zastosowa- niu techniki inwerterowej i uznawana jest za światowego lidera w tej dziedzinie. Jej podzespoły używane są do produkcji pomp klimatyzacyjnych, chłodniczych i grzewczych na całym świecie. Doświadczenia te wykorzystane zostały oczywiście w pompach ciepła powietrze-woda Ecodan: zastosowanie sprężarek najnowszej generacji sprawia, że pompy ciepła Ecodan zdecydowanie wyprzedzają pod względem technicznym inne urządzenia tego typu dostępne na rynku. W urządzeniach zewnętrznych pomp ciepła powietrze-woda stosowane są obecnie dwa systemy: Zubadan Inverter i Power Inverter.

 

Power Inverter parametry:

 

Urządzenia zewnętrzne serii Power Inverter przeznaczone są specjalnie do użytku jako pompa ciepła powietrze-woda działająca w temperaturach do –20 °C. Ich temperatura zasilania wynosi maks. 60 °C przy temperaturze zewnętrznej do –3 °C i maks. 55 °C do –10 °C. Czynnik chłodniczy przechładzany jest przez specjalny odbiornik Power Receiver, co – w połączeniu z dwoma osobno sterowanymi zaworami rozprężnymi – pozwala osiągnąć optymalną moc grzewczą przy bardzo energooszczędnej pracy. Typowymi zakresami zastosowania urządzeń Power Inverter są nowe budynki, a także istniejące budynki o dobrej izolacji cieplnej i dużych powierzchniach wymiany ciepła, jak np. ogrzewanie podłogowe.

Nie wybieraj pompy ciepła, wybierz instalatora.

Doświadczenie

Wykonujemy nowoczesne instalacje od 2008 r. Przez cały czas śledzimy nowe trędy w rynku instalacyjnym oraz wdrażamy nowoczesne rozwiązania u naszych klientów.

Serwis

Kładziemy duży nacisk na dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań. Wiemy że takie podejście oszczędza czas klienta i redukuje ryzyko wystąpienia problemów w trakcie budowy.

Kompleksowość

Kładziemy duży nacisk na dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań. Wiemy że takie podejście oszczędza czas klienta i redukuje ryzyko wystąpienia problemów w trakcie budowy.