Zmniejszenie
kosztów ogrzewania

Ceny w PLN wytworzenia 1 kW energii w zależności od systemu ogrzewania:

Zmniejszenie kosztów ogrzewania

Powietrzne pompy ciepła to urządzenia działające na zasadzie wykorzystywania energii elektrycznej do realizacji obiegu termodynamicznego. Efektem tego jest zmniejszenie kosztów energii trzykrotnie, w porównaniu do grzałki elektrycznej. Energia wytwarzana przez pompę odzyskiwana jest w większości z powietrza atmosferycznego, a tylko ok. 30% jest pobieranej z sieci. Pompy ciepła dostępne na rynku mogą odzyskiwać energię z bardzo zimnego powietrza, nawet o temperaturze -30°C.

Warto zwrócić uwagę na to, że średnia temperatura zimy w Polsce, w zależności od obszaru badanego, waha się od 0°C do -6°C, co powoduje, że powietrzne pompy ciepła, na terenie Polski, działają ze średniorocznym współczynnikiem wydajności COP na poziomie ok. 3,5.

Montaż powietrznej pompy ciepła w domu przynosi wiele korzyści, a najważniejszą jest redukcja kosztów energii ogrzewania. Powodem tego jest fakt, że większość energii pochodzi z darmowego źródła ciepła jakim jest powietrze: ok 65-75% a tylko ok. 25-35% potrzebnej energii pochodzi z sieci energetycznej.

Wydatek kilowatogodzin energii przypadający na budynek w ciągu roku jest zawsze taki sam, nie ważne jaki system grzewczy zostanie zastosowany. Aby wybrać najlepsze rozwiązanie grzewcze dla określonej nieruchomości wystarczy poddać analizie jednostkowy koszt kilowatogodziny dla różnych systemów w celu ustalenia szacunkowych kosztów ogrzewania.

Niskie koszty eksploatacji

Poniżej przedstawiono porównanie kosztów eksploatacji systemu grzewczego przy zastosowaniu różnych typów źródeł ciepła dla domu o powierzchni 120 m2 położonego pod Warszawą.

Szybki zwrot inwestycji

Koszt zakupu pompy ciepła może wydawać się znacznie wyższy niż innych źródeł ciepła, jednak niższe koszty eksploatacji rekompensują koszty inwestycyjne. Poniższy wykres przedstawia różnicę w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych różnych źródeł ciepła o wydajności 15 kW. Trzeba pamiętać, że każdy czas zwrotu inwestycji należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od rodzaju pompy ciepła. Zwrot z zakupu wraz z eksploatacją pompy ciepła szacuje się na 6 lat.

Wydajność

100% wydajności przy temperaturze zewnętrznej

-15°C

Osiągi

Skuteczne grzanie przy temperaturze zewnętrznej

-25°C

Gwarancja

5-letnia gwarancja na pompę ciepła Mitsubishi Electric